• de
    • en
    • nl
    • cs
  • A A A
  • Facebook Youtube Passauer Land

Gegevensbescherming

Toestemming voor de verzameling, verwerking en het gebruik van gegevens en het doorgeven van informatie door de Tourist-Information Passauer Land aan derden.
De zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens vinden we erg belangrijk en we waarderen uw vertrouwen in ons zeer. Het Zweckverband Tourist-Information Passauer Land gaat daarom gewetensvol met uw gegevens om. Met deze verklaring gaat u ermee akkoord dat de Tourist-Information Passauer Land, Domplatz 11, 94032 Passau, Duitsland de onderstaand genoemde persoonsgegevens voor de hier genoemde doeleinden mag verzamelen, verwerken en gebruiken. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens door de Tourist-Information Passauer Land op elk gewenst moment met toekomstige werking zowel schriftelijk als per e-mail intrekken.

Verantwoordelijke instantie
Verantwoordelijk volgens de Duitse wet Bescherming persoonsgegevens is het Zweckverband Tourist-Information Passauer Land als publiekrechtelijk lichaam, vertegenwoordigd door mevrouw Franziska Griebl. Het postadres van de Tourist-Information Passauer Land is Domplatz 11, 94032 Passau, Duitsland (houder van de domain www.passauer-land.de) en verantwoordelijke aanbieder van diensten, ook zoals bedoeld in § 6 van de Duitse wet telediensten (TDG))
Technische en organisatorische maatregelen t.b.v. gegevensbescherming
Ik ben ervan op de hoogte gesteld dat het Zweckverband Tourist-Information Passauer Land, Domplatz 11, 94032 Passau, Duitsland (vanaf hier alleen nog ” Tourist-Information Passauer Land” genoemd) de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om mijn persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, verandering, gebruik en ongewenste openbaarmaking. Ondanks deze maatregelen ben ik door de Tourist-Information Passauer Land geïnformeerd over het feit dat het internet een open systeem is en de Tourist-Information Passauer Land daarom niet kan garanderen dat het ongeautoriseerde derden ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen nooit zal lukken, om deze maatregelen te omzeilen of mijn persoonsgegevens op ongepaste wijze gebruiken. Als internetgebruiker loop ik het gevaar dat virussen, trojans of hackers mijn PC besmetten en hoewel de Tourist-Information Passauer Land door middel van de inzet van de actuele technische voorzieningen al het mogelijke doet om de websitegebruikers daartegen te beschermen, en werd ik op de hoogte gesteld van het feit dat ik als internetgebruiker vooral zelf verantwoordelijk ben voor de noodzakelijke bescherming van mijn computersysteem tegen zulke aanvallen.

Akkoordverklaring voor de verzameling, opslag en verwerking van gegevens
Ik verklaar bij dezen dat ik er conform Art. 15 Abs. 1 Nr. 2 BayDSG mee akkoord ga dat de Tourist-Information Passauer Land de, in het kader van de contractuele overeenkomst tussen mij en de Tourist-Information Passauer Land aangegeven, resp. de door mij via de contactformulieren van de website van de Tourist-Information Passauer Land vrijwillig ingevulde, feitelijke en persoonlijke gegevens op elektronische wijze mag verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken.

Waarom worden persoonsgerelateerde gegevens verzameld, verwerkt, gebruikt en opgeslagen?
Het is mij bekend dat de door mij opgegeven persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt, gebruikt en opgeslagen voor het geven van advies en het doen van aanbiedingen.

Omvang en wijze van de gebruikte, opgeslagen gegevens
Het is mij bekend en ik ga ermee akkoord dat de Tourist-Information Passauer Land mijn IP-adres (internet-protocol-adres), dat mij op het tijdstip van het versturen van de gegevens is toegekend, samen met de informatie over het exacte tijdstip van het versturen van de gegevens en het opgegeven e-mailadres wordt opgeslagen voor het automatisch versturen van de bevestigingse-mail aan het door mij aangegeven e-mailadres.

Indien de Tourist-Information Passauer Land, in het kader van de afhandeling van het contract, de verwerking of de beantwoording van mijn aanvraag, bestelling of boeking, een andere dienstverlener inschakelt, geldt mijn toestemming ook m.b.t. deze dienstverlener. Deze ondernemingen of individuen kunnen ook buiten de Europese Gemeenschap gevestigd zijn. Tot de, in opdracht van de Tourist-Information Passauer Land uitgevoerde taken kunnen behoren: de afhandeling van de klantenservice (online boeking, arrangementservice, etc.), gegevensanalyse, webhosting en diensten ter ondersteuning van de marketing. In het bijzonder worden de in het kader van de bestelling van brochures verzamelde gegevens doorgegeven aan de daar genoemde regionale bureaus. Deze individuele personen en bedrijven hebben toegang tot mijn gegevens, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hun opgedragen taken. Het is echter niet toegestaan dat zij deze gegevens voor andere doeleinden gebruiken of aan derden doorgeven.

Technisch noodzakelijke verzameling, opslag en gebruik van gegevens:
Ik ben ervan bewust, dat bij elk bezoek van een website om technische redenen op de logbestanden van de server informatie wordt verzameld over de URL, de browser-versie, het gebruikte besturingssysteem, het IP-adres en het tijdstip/de datum. Bovendien worden op mijn computer deels ook zogenoemde cookies geïnstalleerd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk op mijn harde schijf worden opgeslagen en informatie over mijn bezoek op de website kunnen bevatten. Door de cookies is het mogelijk de website tijdens uw bezoek gebruiksvriendelijk te maken en de navigatie te vergemakkelijken. Deze gegevens kunnen op geen enkele wijze worden herleid tot individuele personen en zijn om technische redenen nodig.

U kunt het opslaan van cookies op uw computer uitzetten via de instellingen van uw webbrowser of door de aanwezige cookies te wissen. Meer informatie vindt u onder het kopje „Cookies“

Duur van de opslag van gegevens
Het is mij bekend dat mijn gegevens worden opgeslagen zo lang als nodig is voor de complete afhandeling van het contract.

Noodzakelijke toestemming
Ik ben ervan bewust dat, als ik mijn bovenstaande verklaringen tot toestemming deels of in zijn geheel weiger, een reglementaire afhandeling van de door het contract ontstane verplichting van de Tourist-Information Passauer Land niet mogelijk is, aangezien het doel van de overeenkomst door de Tourist-Information Passauer Land dan niet kan worden bereikt.

Actualiseren van de gegevens:
Mijn gegevens kan ik te allen tijde veranderen, corrigeren of actualiseren door mededeling aan de Tourist-Information Passauer Land per e-mail, tourismus@landkreis-passau.de

Informatieverstrekking over opgeslagen gegevens
Ik ben op de hoogte gesteld van het feit dat de Tourist-Information Passauer Land, n.a.v. aanvraag van mijn kant, mij gratis en compleet informeert over alle over mij opgeslagen gegevens.

Aanvullende toestemming voor de gegevensverwerking, – verzameling en -opslag voor het controleren van het resultaat, klantenbinding, statistiek en marktonderzoek:
Bovendien verklaar ik bij deze dat ik er herroepelijk mee akkoord ga dat mijn persoonsgegevens (vooral naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) door de Tourist-Information Passauer Land mogen worden opgeslagen, gebruikt en verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking aan klanten, klantenbinding, controle van het resultaat (acceptatie, klanttevredenheid), marktonderzoek en statistische evaluatie.

Voor bovengenoemde doeleinden verklaar ik bij deze dat ik er herroepelijk mee akkoord ga dat per:
*brief
*e-mail
*telefoon

contact met mij mag worden opgenomen.

Het afgeven van mijn toestemming voor “klantenbinding, statistische evaluatie, controle van het resultaat en marktonderzoek” gebeurt op vrijwillige basis en kan door mij op elk gewenst moment met toekomstige werking worden herroepen, zowel schriftelijk bij de Tourist-Information Passauer Land, Domplatz 11, 94032 Passau, Duitsland als per e-mail aan tourismus@landkreis-passau.de

Informatie over het gebruik van de webanalysedienst Google Analytics
De website www.passauer-land.de gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies: tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Aangezien volgens de Duitse wet gegevensbescherming het IP-adres niet aan Google mag worden doorgegeven, is de Analytics-code van de website www.passauer-land.de voorzien van een extra code die de IP-anonimisering op deze website activeert en de laatste 4 cijfers van uw IP-adres inkort. Hierdoor kunnen de IP-adressen door Google niet meer worden aan een bepaalde persoon worden gekoppeld en is het gebruik van de webanalysedienst conform de eisen van de Duitse privacywetgeving. De door de cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website (behalve uw IP-adres) worden naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant op te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan te bieden. Ook zal Google deze gegevens aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of indien deze derden de gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies door een instelling in uw browser voorkomen, wij willen u er echter op wijzen, dat u in dit geval niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Als u niet wilt dat uw bezoek op onze website wordt geanalyseerd door een webanalysedienst, dan kunt u dit verhinderen door vooraf bij de betreffende instellingen van uw webbrowser het opslaan van cookies en/of het uitvoeren van JavaScript uit te schakelen.

Cookies
Cookies en Flash Cookies zijn bestandjes met een alfanumeriek identificatiekenmerk die wij door middel van uw webbrowser of andere programma’s aan de harde schijf van uw computer doorgeven. Zij maken het mogelijk dat ons systeem uw browser herkent, zodat de inhoud van uw winkelmandje kan worden opgeslagen of de ingevulde gegevens op een online formulier bij een volgend bezoek van onze website weer worden aangeboden.
Via de hulpfunctie in de taakbalk van uw webbrowser vindt u informatie over het uitzetten van cookies via uw browserinstellingen, zodat u in de toekomst geen nieuwe cookies ontvangt, hoe u uw browser kunt laten melden, wanneer een cookie moet worden opgeslagen of hoe u alle huidige cookies kunt verwijderen. Vergelijkbare functies als Flash cookies, die door browser add-ons worden gebruikt, kunt u uitzetten of verwijderen via de instellingen van de browser add-on of via de website van de maker van de browser add-on. Wij raden u echter aan om de cookies niet uit te zetten, omdat de cookies nodig zijn voor een aantal wezenlijke functies van de website van Tourist-Information Passauer Land. Enkele functies van de website van Tourist-Information Passauer Land zijn alleen met cookies te gebruiken, het accepteren van cookies is bijvoorbeeld nodig bij bestellingen.
Ook door het uitzetten van JavaScript kunnen enkele delen van de website eventueel niet in zijn geheel worden gebruikt.

Veiligheidsinformatie
Bij de opslag van uw persoonsgebonden gegevens doen wij op technisch en organisatorisch gebied al het mogelijke om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens. We kunnen niet instaan voor een complete beveiliging van de communicatie per e-mail aangezien bij het versturen van gegevens externe bedrijven (e-mail-providers, webdiensten, etc.) worden ingeschakeld. Wij raden u aan vertrouwelijk informatie per post op te sturen.

Heeft u vragen over gegevensbescherming?
Heeft u vragen over het gebruik, de verwerking en opslag van uw persoonsgebonden gegevens, wilt u informatie hebben over uw gegevens of wilt u deze corrigeren, blokkeren of laten verwijderen, of uw toestemming herroepen, neem dan gewoon even contact met ons op: Tourist-Information Passauer Land, Domplatz 11, 94032 Passau, Duitsland, tel. 0049/851/397-600 of per e-mail: tourismus@landkreis-passau.de

Wij behouden ons het recht voor de verklaring over de gegevensbescherming op elk moment en zonder aankondiging vooraf te veranderen, te actualiseren of te verwijderen.

Slotbepalingen, salvatorische clausule
Mochten afzonderlijke bepalingen van dit contract of een toekomstige erin opgenomen bepaling geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of de rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid ervan later verliezen, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract niet beïnvloed. De niet geldende of niet van toepassing zijnde bepaling geldt alsof hij door een andere bepaling vervangen is, die qua wettelijk toegestane economische betekenis en doel het meeste op de niet geldende of niet van toepassing zijnde bepaling lijkt. Hetzelfde geldt, wanneer zou blijken dat het contract een regelingsleemte bevat.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Op alle bestaande of toekomstige rechtsbetrekkingen is alleen Duits recht van toepassing en voor alle geschillen zijn alleen Duitse rechtbanken bevoegd. De oorspronkelijke taal van deze overeenkomst is Duits. Het Duitse origineel vindt u op de Duitse versie van deze website en de Duitse tekst van deze voorwaarden zal beslissend zijn. Deze Nederlandse vertaling dient alleen om het Duitse origineel toegankelijker te maken. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze Nederlandse vertaling.

Buchen
Anreise
Abreise
Erw.
Kinder
Merkzettel

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer over ons cookiebeleid

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen